بررسی کلید های سیستم نگهداری System Maintenance Switch

کلیدهای سیستم نگهداری System Maintenance Switch در سرورهای HP شامل هشت کلید دو وضعیتی است که برای پیکربندی سرور مورد استفاده قرار می گیرد. وضعیت پیش فرض این کلیدها وضعیت خاموش یا Off است. جدول زیر کاربرد برخی از کلید ها را نشان می دهد. بقیه کلیدها رزرو هستند و کاربردی ندارند.

کلیدتوضیحعملکرد
S1امنیت iLOخاموش: امنیت iLO فعال است.

روشن: امنیت iLO فعال نیست.

S2قفل پیکربندیخاموش: پیکربندی سیستم قابل تغییر است

روشن: پیکربندی سیستم قفل است.

S5پشتیبانی گذرواژهخاموش: غیر فعال.

روشن: پاک شدن پسورد در هنگام راه اندازی و همچنین پسورد Administrator

S6پیکربندی نامعابرخاموش: طبیعی

روشن: پاک شدن NVRAM.

با بودن وضعیت کلید S1 در حالت روشن، در واقع اتصال به iLO نیازمند پسورد نخواهد بود و بدون داشتن گذرواژه می توان به سیستم مدیریت iLO دسترسی داشت. همچنین با روشن بودن وضعیت کلید S5 در واقع پسورد BIOS غیرفعال خواهد شد.

بررسی کلید های سیستم نگهداری System Maintenance Switch

پاک کردن BIOS سرورهای HP

در صورت بروز خطا در سرورها، گاهی اوقات لازم است تا اطلاعات BIOS پاک شود و به تنظیمات کارخانه برگردد. برای پاک کردن یا ریست کردن حافظه های CMOS و NVRAM سه راه عمده وجود دارد.

 • استفاده از سیستم کلیدهای نگهداری یا System Maintenance Switch که بر روی مادر برد دستگاه وجود دارد.
 • استفاده از قسمت Intelligent Provisioning که با زدن کلید F10 در هنگام راه اندازی سیستم قابل دسترسی است.
 • استفاده از ابزار ROM-Based Setup

در اینجا چگونگی پاک کردن CMOS و NVRAM را با استفاده از کلیدهای موجود بر روی مادربرد بررسی می کنیم.

 • ابتدا سرور را خاموش می کنیم.
 • کابل های برق را از سرور جدا می کنیم.
 • درب سرور را باز می کنبم.

برای اینکار لازم است تا کلیدهای سیستم نگهداری را روی سرور پیدا کنیم.

حال وضعیت کلید شماره 6 را عوض می کنیم و آنرا از وضعیت پیشفرض خاموش یا Off به وضعیت روشن یا On تغییر می دهیم.

بررسی کلید های سیستم نگهداری System Maintenance Switch

کابل های برق را وصل و سرور را روشن می کنیم. با روشن کردن سیستم پیام زیر ظاهر می شود:

Maintenance switch detected in the ON position.

The system is being default configured. This may take a few minutes…

Power off the server and toggle the maintenance switch to the OFF position

البته این پیام در سرورهای نسل 9 و 10 سرورهای HPE نمایش داده می شود. در سرورهای نسلهای قبل ابتدا سیستم راه اندازی می شود و پس از آن پیام “سرور را خاموش کنید” بر روی صفحه ظاهر می شود. در صورت مشاهده پیغام بالا:

 • سرور را خاموش می کنیم و کابل برق را جدا می کنیم.
 • وضعیت کلید شماره 6 را در حالت قبلی یعنی Off تغییر می دهیم.
 • کابل برق را متصل و سرور را روشن می کنیم.

دسترسی به اطلاعات ROM پشتیبان

در سرورهای اچ پی حافظه ای وجود دارد به نام Back Up ROM که به آن ROM پشتیبان یا Redundant ROM هم می گویند. در صورتی که ROM خراب شود، سیستم به صورت خودکار اطلاعات ROM پشتیبان را بر روی حافظه ROM منتقل می کند. اما در صورتی که سیستم به طور خودکار این عمل را انجام ندهد می توان با استفاده از کلیدهای سیستم نگهداری این کار را با انجام مراحل زیر انجام داد.

 • سرور را خاموش و کابل های برق را از آن جدا می کنیم.
 • موقعیت کلیدهای شماره 1، 5 و 6 را در وضعیت روشن یا On قرار می دهیم.

بررسی کلید های سیستم نگهداری System Maintenance Switch

 • در این حالت با روشن شدن سیستم، سرور بوق ممتد می زند.
 • پس از اینکه بوق ممتد قطع شد، سرور را خاموش و کابل ها را جدا می کنیم.