021-91003839
تهران، سید خندان، خ برازنده، پلاک 56، واحد 112
تاریخ ایجاد : 1398/07/17
536 بازدید

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های HP ProLiant DL380 G9

‌می‌دانیم که سرورهای اچ پی از نظر مدیریت و رفع خطا بهترین نوع سرورها هستند. به غیر از مدیریت از طریق iLO و انجام اتصال ریموت برای رفع خطا و پیکربندی، ‌می‌توان از طریق مشاهده LED های تعبیه شده روی بخش‌‌های مختلف سرورها، از وضعیت آنها مطلع شد.

در این مقاله معنی و مفهوم حالات مختلف چراغ‌‌های موجود بر روی سرور HP ProLiant DL380 G9 شرح داده ‌می‌شود. سرور مورد بررسی، یکی از پرکاربرد ترین سرورهای موجود است. با استفاده از این راهنما ‌می‌توان خطاهای احتمالی موجود در سرور را تشخیص و آن را رفع کرد.

چراغ‌‌ها و دکمه‌‌های پنل جلو سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

مورد شرح وضعیت
1 چراغ و دکمه Power سبز سیستم روشن
سبز چشمک زن در حال توالی توان
نارنجی سیستم در حال آماده به کار
خاموش برق وصل نیست
2 چراغ سیستم سلامت سبز طبیعی
سبز چشمک زن iLO در حال ریبوت شدن است
نارنجی چشمک زن سیستم ضعیف یا در حال خراب شدن
قرمز چشمک زن سیستم در وضعیت بحرانی
3 چراغ وضعیت NIC* سبز متصل به شبکه
سبز جشمک زن شبکه فعال است
خاموش شبکه فعال نیست
4 چراغ و دکمه UID** آبی فعال
آبی چشمک زن (هر یک ثانیه) کنترل از راه دور یا به روز رسانی فرم ور در حال انجام است
آبی چشمک زن (هر 25 میلی ثانیه) ریبوت دستی iLO آغاز شده است
آبی چشمک زن (هر 12 میلی ثانیه) ریبوت دستی iLO در حال انجام است.
خاموش غیر فعال

*مخفف Network Interface Card یا کارت رابط شبکه

**یا Unit Identifiaction Light فقط برای شناسایی فیزیکی سرور در رک استفاده ‌می‌شود.

 

  • هرگاه هر چهار چراغ این جدول با هم چشمک بزند، یک خطای برقی رخ داده است.
  • وقتی چراغ سلامت خرابی یا وضعیت بحرانی را نشان ‌می‌دهد، ‌می‌توان در iLO علت ان را جستجو کرد.

چراغ‌‌ها و دکمه‌‌های سرور HP ProLiant DL380 G9 LFF

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

مورد شرح وضعیت
1 چراغ سیستم سلامت سبز طبیعی
سبز چشمک زن iLO در حال ریبوت شدن است
نارنجی چشمک زن سیستم ضعیف یا در حال خراب شدن
قرمز چشمک زن سیستم در وضعیت بحرانی
2 چراغ و دکمه Power سبز سیستم روشن
سبز چشمک زن در حال توالی توان
نارنجی سیستم در حال آماده به کار
خاموش برق وصل نیست
3 چراغ وضعیت NIC* سبز متصل به شبکه
جشمک زن سبز شبکه فعال است
خاموش شبکه فعال نیست
4 چراغ و دکمه UID** آبی فعال
آبی چشمک زن (هر یک ثانیه) کنترل از راه دور یا به روز رسانی فرم ور در حال انجام است
آبی چشمک زن (هر 25 میلی ثانیه) ریبوت دستی iLO آغاز شده است
آبی چشمک زن (هر 12 میلی ثانیه) ریبوت دستی iLO در حال انجام است.
خاموش غیر فعال

 

پنل SID یا نمایشگر داخلی سیستم در سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

مورد شرح وضعیت
1 منبع تغذیه خاموش طبیعی
نارنجی منبع تغذیه خراب، ضعیف، یا متصل نیست.
2 فعالیت / اتصال NIC* خاموش اتصالی به شبکه برقرار نیست. اگر دستگاه خاموش است پنل پشت دستگاه را مشاهده کنید.
سبز چشمک زن شبکه متصل و فعال است
سبز شبکه متصل
3 چراغ دما خاموش طبیعی
نارنجی دمای بالای سیستم
4 وضعیت AMP* خاموش AMP غیرفعال است
سبز AMP فعال است
نارنجی خرابی
نارنجی چشمک زن پیکربندی نامعتبر
5 باتری خازنی خاموش سیستم در حالت آماده به کار، یا باتری نصب نشده
سبز باتری نصب است
6 بقیه چراغ‌‌ها خاموش طبیعی
نارنجی خرابی

* مخفف Advanced Memory Protection است که یک تکنولوژی برای جلوگیری از ایجاد خطای رم‌‌های سرور است.

چراغ های پشت سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

مورد شرح وضعیت
1 چراغ و دکمه UID* خاموش غیر فعال
آبی فعال
آبی چشمک زن سیستم از راه دور مدیریت ‌می‌شود
2 اتصال NIC** خاموش شبکه متصل نیست
سبز شبکه وصل است
خاموش شبکه فعال نیست
3 فعالیت NIC سبز چشمک زن شبکه فعال است
سبز شبکه متصل
4 منبع تغذیه 2 خاموش سیستم خاموش است یا منبع تغذیه سوخته
سبز طبیعی
5 منبع تغذیه 1 خاموش سیستم خاموش است یا منبع تغذیه سوخته
سبز طبیعی

*یا Unit Identifiaction Light فقط برای شناسایی فیزیکی سرور در رک استفاده ‌می‌شود.

**مخفف Network Interface Card یا کارت رابط شبکه

چراغ هارد ها در سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

مورد چراغ وضعیت توضیح
1 پشت اهرم آبی درایو در حال شناسایی توسط یک برنامه مدیریت دیسک
آبی چشمک زن فرم ور Firmware دیسک در حال به روز رسانی شدن است یا نیاز به آپدیت شدن دارد
2 حلقه فعالیت سبز روشن به صورت حلقه ای درایو فعال است
خاموش درایو فعال نیست
3 باز نکنید! (Do Not Remove) سفید نباید دیسک را باز کرد. باز کردن دیسک باعث از بین رفتن یک یا چند درایو منطقی خواهد شد.
خاموش باز کردن دیسک باعث از بین رفتن درایو منطقی نخواهد شد.
4 وضعیت درایو سبز دیسک یکی از اعضای یک یا چند درایو منطقی است.
سبز چشمک زن درایو در حال بازسازی یا در حال تغییر RAID، یا تغییر سایز، گسترش ظرفیت، گسترش درایوهای منطقی یا پاک شدن است.
چشمک زن سبز و نارنجی دیسک عضو یک یا چند درایو منطقی است و پیش بینی ‌می‌شود که دیسک بسوزد. (به زودی خراب خواهد شد)
نارنجی چشمک زن دیسک پیکربندی نشده و احتمال ‌می‌رود که بسوزد.
نارنجی دیسک خراب است
خاموش دیسک توسط رید کنترلر پیکربندی نشده است.

فروش سرور HP