بررسی وضعیت چراغ های HP ProLiant DL380 G9

سرورهای HP به صورتی طراحی شده اند که کاربر بتواند خود ایرادات سرور را تشخیص و تعمیر کند. طراحی سرورهای HP بر اساس Customer Self Repair (CSR) باعث کاهش زمان تعمیر و انعطاف پذیری در تعویض قطعات سخت افزاری خراب شده می شود. یکی از راههای تشخیص Error (خطا) در سرور مشاهده چراغ های موجود بر روی آن است. چراغ ها یا LED های موجود بر روی سرور به درک بهتر کاربر از چگونگی کارکرد سیستم کمک می کند.

در این مقاله معنی و مفهوم حالات متفاوت چراغ های موجود بر روی سرور HP ProLiant DL380 G9 شرح داده می شود. سرورهای مورد بررسی، پرکاربرد ترین سرورهای موجود است. با استفاده از این راهنما می توان خطاهای احتمالی موجود در سرور را تشخیص و آن را رفع کرد.

چراغ ها و دکمه های پنل جلو سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

موردشرحوضعیت
1چراغ و دکمه Powerسبزسیستم روشن
سبز چشمک زندر حال توالی توان
نارنجیسیستم در حال آماده به کار
خاموشبرق وصل نیست
2چراغ سیستم سلامتسبزطبیعی
سبز چشمک زنiLO در حال ریبوت شدن است
نارنجی چشمک زنسیستم ضعیف یا در حال خراب شدن
قرمز چشمک زنسیستم در وضعیت بحرانی
3چراغ وضعیت NIC*سبزمتصل به شبکه
سبز جشمک زنشبکه فعال است
خاموششبکه فعال نیست
4چراغ و دکمه UID**آبیفعال
آبی چشمک زن (هر یک ثانیه)کنترل از راه دور یا به روز رسانی فرم ور در حال انجام است
آبی چشمک زن (هر 25 میلی ثانیه)ریبوت دستی iLO آغاز شده است
آبی چشمک زن (هر 12 میلی ثانیه)ریبوت دستی iLO در حال انجام است.
خاموشغیر فعال

*مخفف Network Interface Card یا کارت رابط شبکه

**یا Unit Identifiaction Light فقط برای شناسایی فیزیکی سرور در رک استفاده می شود.

 

  • هرگاه هر چهار چراغ این جدول با هم چشمک بزند، یک خطای برقی رخ داده است.
  • وقتی چراغ سلامت خرابی یا وضعیت بحرانی را نشان می دهد، می توان در iLO علت ان را جستجو کرد.

چراغ ها و دکمه های سرور HP ProLiant DL380 G9 LFF

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

موردشرحوضعیت
1چراغ سیستم سلامتسبزطبیعی
سبز چشمک زنiLO در حال ریبوت شدن است
نارنجی چشمک زنسیستم ضعیف یا در حال خراب شدن
قرمز چشمک زنسیستم در وضعیت بحرانی
2چراغ و دکمه Powerسبزسیستم روشن
سبز چشمک زندر حال توالی توان
نارنجیسیستم در حال آماده به کار
خاموشبرق وصل نیست
3چراغ وضعیت NIC*سبزمتصل به شبکه
جشمک زن سبزشبکه فعال است
خاموششبکه فعال نیست
4چراغ و دکمه UID**آبیفعال
آبی چشمک زن (هر یک ثانیه)کنترل از راه دور یا به روز رسانی فرم ور در حال انجام است
آبی چشمک زن (هر 25 میلی ثانیه)ریبوت دستی iLO آغاز شده است
آبی چشمک زن (هر 12 میلی ثانیه)ریبوت دستی iLO در حال انجام است.
خاموشغیر فعال

 

پنل SID یا نمایشگر داخلی سیستم در سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

موردشرحوضعیت
1منبع تغذیهخاموشطبیعی
نارنجیمنبع تغذیه خراب، ضعیف، یا متصل نیست.
2فعالیت / اتصال NIC*خاموشاتصالی به شبکه برقرار نیست. اگر دستگاه خاموش است پنل پشت دستگاه را مشاهده کنید.
سبز چشمک زنشبکه متصل و فعال است
سبزشبکه متصل
3چراغ دماخاموشطبیعی
نارنجیدمای بالای سیستم
4وضعیت AMP*خاموشAMP غیرفعال است
سبزAMP فعال است
نارنجیخرابی
نارنجی چشمک زنپیکربندی نامعتبر
5باتری خازنیخاموشسیستم در حالت آماده به کار، یا باتری نصب نشده
سبزباتری نصب است
6بقیه چراغ هاخاموشطبیعی
نارنجیخرابی

* مخفف Advanced Memory Protection است که یک تکنولوژی برای جلوگیری از ایجاد خطای رم های سرور است.

چراغ های پشت سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

موردشرحوضعیت
1چراغ و دکمه UID*خاموشغیر فعال
آبیفعال
آبی چشمک زنسیستم از راه دور مدیریت می شود
2اتصال NIC**خاموششبکه متصل نیست
سبزشبکه وصل است
خاموششبکه فعال نیست
3فعالیت NICسبز چشمک زنشبکه فعال است
سبزشبکه متصل
4منبع تغذیه 2خاموشسیستم خاموش است یا منبع تغذیه سوخته
سبزطبیعی
5منبع تغذیه 1خاموشسیستم خاموش است یا منبع تغذیه سوخته
سبزطبیعی

*یا Unit Identifiaction Light فقط برای شناسایی فیزیکی سرور در رک استفاده می شود.

**مخفف Network Interface Card یا کارت رابط شبکه

چراغ هارد ها در سرور HP ProLiant DL380 G9

بررسی وضعیت چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G9

موردچراغوضعیتتوضیح
1پشت اهرمآبیدرایو در حال شناسایی توسط یک برنامه مدیریت دیسک
آبی چشمک زنفرم ور Firmware دیسک در حال به روز رسانی شدن است یا نیاز به آپدیت شدن دارد
2حلقه فعالیتسبز روشن به صورت حلقه ایدرایو فعال است
خاموشدرایو فعال نیست
3باز نکنید! (Do Not Remove)سفیدنباید دیسک را باز کرد. باز کردن دیسک باعث از بین رفتن یک یا چند درایو منطقی خواهد شد.
خاموشباز کردن دیسک باعث از بین رفتن درایو منطقی نخواهد شد.
4وضعیت درایوسبزدیسک یکی از اعضای یک یا چند درایو منطقی است.
سبز چشمک زندرایو در حال بازسازی یا در حال تغییر RAID، یا تغییر سایز، گسترش ظرفیت، گسترش درایوهای منطقی یا پاک شدن است.
چشمک زن سبز و نارنجیدیسک عضو یک یا چند درایو منطقی است و پیش بینی می شود که دیسک بسوزد. (به زودی خراب خواهد شد)
نارنجی چشمک زندیسک پیکربندی نشده و احتمال می رود که بسوزد.
نارنجیدیسک خراب است
خاموشدیسک توسط رید کنترلر پیکربندی نشده است.