021-91003839
تهران، سید خندان، خ برازنده، پلاک 56، واحد 112
تاریخ ایجاد : 1398/08/22
387 بازدید

بررسی چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G7

بررسی چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G7

چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G7

در این مطلب به بررسی چراغ‌‌های (LED) روی سرور ‌می‌پردازیم و توضیح ‌می‌دهیم هر وضعیت چراغ چه مفهومی دارد. سرور HP ProLiant DL380 G7 دارای چراغ‌‌های نشانگر در پنل جلو، پشت ، داخل سرور و روی کیج هارد هاست.

چراغ ها و دکمه های پنل جلو سرور HP ProLiant DL380 G7

بررسی چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G7

مورد شرح وضعیت
1 چراغ و دکمه UID* آبی فعال
آبی چشمک زن سیستم از راه دور مدیریت ‌می‌شود
خاموش غیر فعال
2 چراغ سیستم سلامت سبز طبیعی
نارنجی سیستم ضعیف یا در حال خراب شدن
قرمز سیستم در وضعیت بحرانی
3 چراغ و دکمه Power خاموش منبع تغذیه متصل نیست یا خراب است
نارنجی سیستم در حالت آماده به کار، و برق دستگاه متصل است
سبز سیستم روشن

 

*یا Unit Identifiaction Light فقط برای شناسایی فیزیکی سرور در رک استفاده ‌می‌شود.

 

پنل SID یا نمایشگر داخلی سیستم در سرور HP ProLiant DL380 G7

بررسی چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G7

مورد شرح وضعیت
1 فعالیت / اتصال NIC* سبز شبکه متصل است
سبز چشمک زن شبکه متصل و فعال است
خاموش اتصالی به شبکه برقرار نیست. اگر دستگاه خاموش است پنل پشت دستگاه را مشاهده کنید.
2 باتری خازنی خاموش سیستم در حالت آماده به کار، یا باتری نصب نشده
سبز باتری نصب است
4 چراغ دما خاموش طبیعی
نارنجی دمای بالای سیستم
بقیه چراغ ها خاموش طبیعی
نارنجی خرابی

*مخفف Network Interface Card یا کارت رابط شبکه

 

چراغ های پشت سرور HP ProLiant DL380 G7

بررسی چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G7

مورد شرح وضعیت
1 چراغ منبع تغذیه سبز طبیعی
خاموش سیستم خاموش است یا منبع تغذیه سوخته
2 چراغ و دکمه UID* خاموش غیر فعال
آبی فعال
آبی چشمک زن سیستم از راه دور مدیریت ‌می‌شود
3 چراغ فعالیت NIC**/iLO 3 خاموش شبکه فعال نیست
سبز چشمک زن شبکه فعال است
سبز شبکه فعال است
5 چراغ اتصال NIC/iLO 3 خاموش شبکه متصل نیست
سبز شبکه وصل است

*یا Unit Identifiaction Light فقط برای شناسایی فیزیکی سرور در رک استفاده ‌می‌شود.

**مخفف Network Interface Card یا کارت رابط شبکه

 

چراغ هارد ها در سرور HP ProLiant DL380 G7

بررسی چراغ های سرور HP ProLiant DL380 G7

مورد توضیح
1 چراغ خطا / شناسایی (نارنجی / آبی)
2 چراغ فعالیت و عملکرد (سبز)

 

با توجه به دو چراغ LED موجود بر روی کیج هاردها حالت‌‌های زیر محتمل است:

چراغ فعالیت (سبز) چراغ خطا / شناسایی (نارنجی / آبی) تفسیر حالت
روشن، خاموش، یا چشمک زن چشمک زن آبی و نارنجی درایو خراب شده است، یا این احتمال ‌می‌رود که به زودی خراب شود. همچنین توسط یک برنامه مدیریت انتخاب شده است.
روشن، خاموش، یا چشمک زن آبی ثابت روشن درایو به صورت طبیعی در حال کار کردن است. و توسط یک برنامه مدیریت انتخاب شده است.
روشن نارنجی چشمک زن (هر یک ثانیه) احتمال ‌می‌رود که درایو به زودی بسوزد. درایو باید هرچه سریعتر عوض شود.
روشن خاموش درایو در مدار است ولی در حال حاضر فعالیت نمی‌کند.
چشمک زن (هر یک ثانیه) نارنجی چشمک زن (هر یک ثانیه) درایو را باز نکنید! باز کردن درایو ممکن است عملیات کنونی را متوقف کند و اطلاعات از دست برود.

درایو عضو یک آرایه رید (درایو منطقی) است و درحال گسترش یا انتقال اطلاعات است. ولی احتمال ‌می‌رود که دیسک به زودی بسوزد. برای به حداقل رسیدن ریسک از دست رفتن اطلاعات بهتر است تا خاتمه عملیات گسترش یا انتقال اطلاعات دیسک باز نشود.

چشمک زن (هر یک ثانیه) خاموش درایو را باز نکنید! باز کردن درایو ممکن است عملیات کنونی را متوقف کند و اطلاعات از دست برود.

درایو در حال بازسازی است، یا عضو یک درایو منطقی است و در حال گسترش ظرفیت است.

 

چشمک زن نا منظم نارجی چشمک زن (هر یک ثانیه) درایو در حال کار کردن است. اما پیش بینی ‌می‌شود که به زودی بسوزد.  هرچه سریعتر باید عوض شود.
چشمک زن نا منظم خاموش درایو فعال و به طور طبیعی کار ‌می‌کند.

جمع آوری سخت افزاری و خرید سرور اچ پی به بهترین قیمت:
خرید سرور اچ پی